Home Sitemap Kapcsolat

Adatvédelem

Adatkezelés
 

Az adatkezelést törvény szabályozza:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról.
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különös tekintettel a 13/A. §-ra)

A Szolgáltató általi adatkezelésre a Felhasználók önkéntes hozzájárulása, alapján kerülhet sor. A Felhasználó a Honlap használatával, -a regisztrációval, valamint a adatai önkéntes megadásával járul hozzá.

(A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.)

Szolgáltató a Felhasználótól származó személyes adatait megőrzi,más személynek, cégnek, nem adja ki, bizalmasan kezeli. Felhasználónak jogában áll személyes adatainak törlését írásban kérni Szolgáltatótól, akinek kötelessége azt a kérés beérkezését követő 48 órán belül végrehajtani. A személyes adatok törlésének kérelme kiterjed a hírlevélre való feliratkozás törlésére is.

 

Az adatkezelő megnevezése:

Constellation Kft. / Képviseli: Varga Imre ügyvezető
1036 Budapest, Kiskorona u. 8.
Cg.j:

Adószám: 13811697-2-41 / Közösségi adószám:

Bankszámlaszám: OTP BANK NYRT.: 11703006-20438414-00000000

Tel.: +36-70-415-523

Email: kreativajandekbolt.hu@gmail.com